Modell nr. 28. Altaskifer

Sagde kanter med slipt mørk overflate. Håndgravert skifermotiv. Avbildet som enkel stein med hvit lakk i inskripsjonen.

Bredde 75 cm. Høyde 50 cm.