Modell nr. 33. Altaskifer

Sagde kanter med slipt mørk overflate. Eget bilde (portrett). Hvit lakk i inskripsjonen.

Høyde 70 cm. Bredde 60 cm.