Modell nr. 35. Barents Red

Hjerteform. Hugde kanter. Gullskrift. Bronseornament. Sokkel med bolter.