Modell nr. 45. Masi Kvartsitt Formsaget

Formsaget kanter. Lykt nr. T 10 318. Gull eller hvit lakk i inskripsjonen. Her avbildet med bronselykt. Sokkel med bolter.