Modell nr. 47. Familegrav

Eksempel på bruk av eksisterende monument i midten. På sidene Altaskifer. Blomsterbed av skifer.