Modell nr. 48. Altaskifer

Eksempel på bruk av eksisterende stein. To monumenter med en stein i midten. Felles sokkel med sikringsbolter.