Modell nr. 10. Altaskifer

Altaskifer naturlig overflate, sagde kanter.

Naturlig overflate med sagde kanter. Her avbildet med bronseornament nr. 120B, rose nr. 5612, bronsespurver 534 og 536, lykt nr. 586, vase nr. 513 og blomsterbed i Altaskifer.
Enkel stein 85 cm. x 60 cm.
Dobbel med 2 navn 90 cm. x 65 cm.