Modell nr. 15. Altaskifer

Variert naturkantet fasong. Naturlig overflate og kanter. Slipt polert sirkel. Gull i inskripsjonen. Her avbildet to tvillingsteiner.