Modell nr. 16. Altaskifer

Variert naturkantet fasong og overflate. Avbildet med gull i inskripsjonen, lykt 0405 og ornament 5651.