Modell nr. 3. Altaskifer naturstein

Variert trekantet fasong. Naturlig overflate og kanter.

Variert trekantet fasong. Modellen har naturlige kanter og overflate. Hvit lakk i graveringen og ornament. Ornamentet kan plaseres øverst på steinen, men noe mindre. Kan leveres uten ornament. Gravlykt eller bronseornament kan påmonteres. Sokkel med bolter inkl.